Sözlükte "münazara" ne demek?

1. Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma, tartışı.
2. divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü.
3. Bir konunun, iki grup tarafından değişik iki açıdan belli kurallar çerçevesinde değerlendirilmesiyle yapılan tartışmamünazara

Münazara kelimesinin ingilizcesi

n. disputation, discussion, moot, teach in
Köken: Arapça

--Reklam--